Gmina SławnoDPS w Drzewicy


W ramach projektu „Razem Łatwiej” utworzony został punkt opieki / punkt  informatyczny, w którym uczestnicy projektu mogą pod opieką informatyka skorzystać z komputerów z dostępem do internetu, a także pod czujnym okiem pedagoga zostawić swoje dzieci. Punkt mieści się w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.Wyposażony jest zarówno w sprzęt komputerowy i audiowizualny, jak i w pomoce edukacyjne usprawniające pracę i zabawę z dziećmi. Opiekę nad dziećmi, które chętnie korzystają z tej formy spędzenia czasu sprawuje pani Alina Rajska.


 Prace dzieci wykonane podczas zajęć w punkcie opieki


Dwa tygodnie ferii zimowych 2014 minęły bardzo szybko. Dzieciaki z Gminy Sławno, uczestniczące w zajęciach w punkcie opieki/informatycznym, nie miały czasu na nudę. Chętnie korzystały z warsztatów plastycznych, gier stolikowych, piłkarzyków.
Jak zawsze dużym powodzeniem cieszyły się gry komputerowe oraz surfowanie w Internecie. W czasie pobytu w punkcie opieki, dzieci mogły skorzystać z zajęć z logopedą i czyniły to bardzo chętnie. Atrakcyjne formy pracy z logopedą, panią Martą Nowak-Jędrzejewską, udowodniły, że można połączyć przyjemne z pożytecznym. 
Wszystkim uczestnikom ferii dopisywał dobry humor. Czas spędzony wspólnie z rówieśnikami pozostanie na długo w pamięci dzieci.

Poniżej zamieszczamy  fotografie, przedstawiające uczestników zimowego wypoczynku w 
punkcie opieki/informatycznym.  

Podczas tegorocznych wakacji w naszym Punkcie organizowane były różnorodne zajęcia, dzięki którym dzieci i młodzież mogły spędzić wolny czas na zabawie i rozrywce. Zabawy integracyjne to ważny element programu wakacyjnego, aby dzieci potrafiły wspólnie bawić się i by nikt nie czuł się odizolowany od grupy. Dzięki przygotowanym zajęciom plastycznym można było także kształcić swoje zdolności manualne. Uczestnicy odkrywali w sobie talenty, a twórcze myślenie rodziło w nich fantastyczne pomysły. Zastosowanie licznych technik plastycznych tj.: malowanie farbami, lepienie z plasteliny, wydzieranki, wycinanki, rysowanie kredą, możliwości wykorzystania bibuły pozwoliło na wyczarowanie różnorodnych prac, które nie raz i nie dwa zaskakiwały pomysłowością twórcy. Uczęszczający do Punktu chętnie grali w różnego rodzaju gry planszowe, które nie tylko bawiły, ale również uczyły ich. Kilkukrotnie podczas wakacji mieliśmy okazję uczestniczyć w projekcji filmów, zarówno o tematyce edukacyjnej, jak i typowych filmów animowanych. Nie można zapomnieć, iż przez całe wakacje dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia komputerowe.
Mamy nadzieję, że w nadchodzącym roku szkolnym najmłodsi mieszkańcy gminy - pociechy uczestników VI edycji projektu "Razem Łatwiej", równie chętnie będą odwiedzać nas w  Punkcie.
Ferie zimowe 2015 w Punkcie opieki /informatycznym  


W  czasie dwutygodniowych ferii zimowych dzieci z gminy Sławno chętnie uczestniczyły
w zajęciach organizowanych w Punkcie opieki/informatycznym. Warsztaty plastyczne, gry planszowe i komputerowe, zabawy integracyjne codziennie przyciągały miłośników tej formy spędzania czasu wolnego. Szczególnie najmłodsi chętnie popisywali się pomysłowością podczas tworzenia prac plastycznych. Jak zawsze najwięcej chętnych przyciągały gry komputerowe. Możliwość surfowania po internecie, odwiedzanie portali społecznościowych to ciągle atrakcyjna forma spędzania czasu wolnego przez nieco starszych uczestników ferii zimowych. 


Zobacz galerię   oraz  ulotkę promującą Punkt