Gmina Sławno
DPS w Drzewicy


   Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

PAMIĘTAJ!!!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie!

Sprawca przemocy wobec bliskich, gdy czuje się bezkarny, prawdopodobnie nie zmieni się, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice; następnym razem może być znacznie gorzej. Jeżeli jednak zaufasz jego deklaracjom o zmianie zachowania wobec Ciebie/Twojej rodziny i zechcesz się wycofać, pamiętaj, że złożone przez Ciebie dotychczas zeznania nie będą mogły być wykorzystane przez prawne instytucje działające po to, aby Ci pomóc. Dlatego zanim podejmiesz taką decyzję, zastanów się i skonsultuj ją z psychologiem, terapeutą lub inną osobą pomagającą ofiarom przemocy w rodzinie, np. w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy rodzinie, ośrodku interwencji kryzysowej, ośrodku pomocy społecznej.

Zahamowanie przemocy w rodzinie jest możliwe – możesz z nią walczyć i uzyskać pomoc dla siebie
i swoich bliskich.


Niebieska Karta

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku
z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie
. Podejmowanie interwencji
w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245), wydane na podstawie art. 9d ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” na przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia.

Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany podmiot w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Doznajesz przemocy? Lekarz ma obowiązek Ci pomóc!   więcej...    
 Skład Zespołu Interdyscyplinarnego działającego w Gminie Sławno:
 • Iwona Włodarczyk - przewodnicząca (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie)
 • Magdalena Harbat - członek (Kurator - Sąd Rejonowy w Opocznie)
 • Aneta Rusnarczyk - Świątek - członek (Kurator - Sąd Rejonowy w Opocznie)
 • Barbara Socha - członek (Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie)
 • Urszula Zawada - członek (Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks.Jana Twardowskiego w Kamieniu)
 • Beata Chrustowicz - członek (Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. W. i H. Ossowskich w Kunicach)
 • Rafał Kołodziejczyk - członek (Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozeninie)
 • Marzenna Skowrońska - członek (Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie)
 • Doroteusz Bugaj - członek (Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zachorzowie)
 • Jolanta Andrzejewska - członek (Dyrektor Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli)
 • Elżbieta Białecka - członek (Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach)
 • Krystyna Madej - członek (pielęgniarka - Ośrodek Zdrowia w Sławnie)
 • Łukasz Krawczyk - członek (Komisariat Policji w Paradyżu)
 • Elżbieta Poszwińska - członek (referent - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie)
 • Jolanta Gwiazda - członek (pracownik socjalny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie)
Zestawienie z działalności grup roboczych za 2013 rok w Gminie Sławno znajdziesz tutaj...
Dwumiesięcznik "Niebieska Linia" jest jedynym na polskim rynku periodykiem
poświęconym psychologicznym i prawnym zagadnieniom związanym z przemocą interpersonalną,
w tym: w rodzinie, szkole, grupach rówieśniczych, relacjach partnerskich,
wobec dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych.