Gmina Sławno
DPS w Drzewicy      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                              w Sławnie

     ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 33

26-332  Sławno
telefon    
44 755-17-88

     fax         
44 755-18-54
Gabinet rehabilitacyjny,  
                znajdujący się
        w Środowiskowym Domu    
                  Samopomocy

                    w Olszowcu
telefon  -  887135135
       gops.slawno@wp.pl


               
PONIEDZIAŁEK   730 -   1530
WTOREK               730 -   1530
ŚRODA                   730 -   1700
CZWARTEK           730 -   1530
PIĄTEK                   730 -   1530