Gmina Sławno
DPS w Drzewicy

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ    http://gops.ugslawno.pl/
Jeśli nie znasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie
z zakresu pomocy społecznej napisz - odpowiemy


Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z dnia  23  września 2015 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. 
24-09-2015
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2014 r.  2506,00  zł.
Rosną kryteria dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego i niektóre świadczenia
16-09-2015
Od 1 listopada 2015 r. wzrosną o 100 zł kryteria dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Pozwoli to większej liczbie rodzin ubiegać się o te świadczenia więcej...
 Nowe kryteria dochodowe uprawniające od 1 października 2015 r. do świadczeń z pomocy społecznej
16-09-2015
Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r. 

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
  • dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).
  • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Dobry klimat dla rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
11-09-2015
Sugestie klientów oraz obserwacje poczynione przez pracowników GOPS, związane z obsługą rodziców przebywających w Ośrodku z dziećmi, przyczyniły się do zorganizowania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie  miejsca zabaw dla dzieci. Kącik znajduje się  w pokoju na pierwszym piętrze. Tutaj dzieci pod opieką pedagoga będą mogły spędzić miło i kreatywnie czas, podczas gdy rodzice w spokoju załatwią sprawy urzędowe.
Dołączona galeria
Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV
11-09-2015
Samorząd Województwa Łódzkiego informuje, że w 2015 roku finansuje realizację kilku programów zdrowotnych, adresowanych do mieszkańców regionu łódzkiego. Podejmowane działania kierowane są do różnych grup wiekowych i dotyczą wielu problemów zdrowotnych. Jednym z działań jest Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, który jest realizowany po raz trzeci. W tym roku po raz pierwszy wśród realizatorów znalazł się podmiot z Opoczna - Centrum Zdrowia i Urody NZOZ "Centrum" w Opocznie. Adresatami są kobiety w wieku od 30 do 65 lat. Program obejmuje do dwóch konsultacji ginekologicznych, badanie cytologiczne ((wykonywane w zależność od zaleceń lekarza) oraz badanie na obecność DNA wirusa HPV typu 16 i 18. Udział w programie jest bezpłatny. Skierowanie nie jest wymagane. Aby skorzystać z programu wystarczy zapisać się na wizytę w Centrum  Zdrowia i Urody „CENTRUM" w Opocznie tel. 44-736-14-06. Szczegółowe informacje są dostępne na portalu www.profilaktyka.lodzkie.pl. w dziale Programy Wojewódzkie.
 Zaświadczenie o kontynuowaniu lub podjęciu nauki przez dziecko w szkole ponadgimnazjalnej
01-09-2015
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przypomina o konieczności dostarczenia w terminie 01-10 września 2015 zaświadczenia o kontynuowaniu lub podjęciu nauki przez dziecko w szkole ponadgimnazjalnej. Niedostarczenie zaświadczenia w terminie będzie skutkowało wstrzymaniem wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
01-09-2015
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że od 01-09-2015 r. do 15-09-2015 r. można składać wnioski
o przyznanie stypendium szkolnego w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Sławno
Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla uczniów przeczytaj tutaj... 
Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego znajdziesz tutaj...
 Przyjmowanie wniosków o zasiłek w świadczeniach rodzinnych
01-09-2015
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych obejmujący okres od 01.11.2015 r. do 30.10.2016 r.  Wnioskodawcy, którzy nie posiadają gospodarstwa rolnego mogą składać dokumenty od 1 września 2015 r. Natomiast rolnicy będą mogli składać wnioski od 23 września po ogłoszeniu przeciętnego dochodu  z 1 ha przeliczeniowego.
  • Wszystkie dokumenty, niezbędne do uzyskania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami powinny poświadczać dochody za 2014 rok.

  • Przykładowo wypełniony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego znajdziesz tutaj

  • Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy znajdziesz tutaj
  • Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy znajdziesz tutaj

Przyjmowanie wniosków o pokrycie kosztów posiłku na rok szkolny 2015/2016
01-09-2015
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że przyjmowanie wniosków o pokrycie kosztów posiłku na rok szkolny 2015/2016 rozpocznie się 1 września 2015.