Gmina Sławno
DPS w Drzewicy
      Druki do pobrania      Świadczenia rodzinne

 1. PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONY wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
 2.       o zryczałtowanym podatku dochodowym  zał. 6
 3. Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu zał. 7
 4. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły 

 5. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej

 1. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

 1. wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się
        dziecka  zał. 15
 2. zaświadczenie lekarskie 
 1. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zał. 16
 1. wniosek o  ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego  zał. 17
 1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zał. 18
 2.   Oświadczenie O UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM PRZY ŚWIADCZENIU PIELĘGNACYJNYM  

 1. WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

   

Fundusz alimentacyjny