Gmina Sławno
DPS w Drzewicy
     
Na podstawie  ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. Nr 267,  poz. 2259) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, iż  od dnia 1 października 2012r zmieniło się kryterium dochodowe przyznania bezpłatnego dożywiania dzieci. Tą formą pomocy będą objęte dzieci w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego tj. kwoty 684,00zł

W celu uzyskania w/w pomocy wymagane są dokumenty

  1.  zaświadczenie o wysokości dochodów brutto, netto wraz z rozpisanymi składkami za miesiąc poprzedzający (w przypadku osób pracujących zawodowo)
  2. odcinek od świadczenia emerytalnego/rentowego za miesiąc poprzedzający (w przypadku osób pobierających wskazane świadczenie)
  3.  nakaz płatniczy za rok bieżący (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego)
  4. ostatnia wpłata KRUS (w przypadku osób pracujących w rolnictwie i opłacających składkę KRUS)

Wzór wniosku o przyznanie pomocy znajdziesz 

Podstawa prawna: