Gmina Sławno
DPS w Drzewicy

 Zaświadczenie o kontynuowaniu lub podjęciu nauki przez dziecko w szkole ponadgimnazjalnej
21-08-2015
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przypomina o konieczności dostarczenia w terminie 01-10 września 2015 zaświadczenia o kontynuowaniu lub podjęciu nauki przez dziecko w szkole ponadgimnazjalnej. Niedostarczenie zaświadczenia w terminie będzie skutkowało wstrzymaniem wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
21-08-2015
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że od 01-09-2015 r. do 15-09-2015 r. można składać wnioski
o przyznanie stypendium szkolnego w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Sławno
Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla uczniów przeczytaj tutaj... 
Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego znajdziesz tutaj...
 Przyjmowanie wniosków o zasiłek w świadczeniach rodzinnych
21-08-2015
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych obejmujący okres od 01.11.2015 r. do 30.10.2016 r.  Wnioskodawcy, którzy nie posiadają gospodarstwa rolnego mogą składać dokumenty od 1 września 2015 r. Natomiast rolnicy będą mogli składać wnioski od 23 września po ogłoszeniu przeciętnego dochodu  z 1 ha przeliczeniowego.
  • Wszystkie dokumenty, niezbędne do uzyskania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami powinny poświadczać dochody za 2014 rok.

  • Przykładowo wypełniony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego znajdziesz tutaj

  • Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy znajdziesz tutaj
  • Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy znajdziesz tutaj

Przyjmowanie wniosków o pokrycie kosztów posiłku na rok szkolny 2015/2016
21-08-2015
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że przyjmowanie wniosków o pokrycie kosztów posiłku na rok szkolny 2015/2016 rozpocznie się 1 września 2015.
Wyjazd dzieci z gminy Sławno na wypoczynek letni do Władysławowa
18-08-2015
Ostatnia grupa kolonistów z gminy Sławno udała się 18 sierpnia na dwutygodniowe kolonie letnie do Władysławowa.  Dzieci będą przebywać w Ośrodku Wypoczynkowym "Joanna" do 31 sierpnia.
W czasie ferii letnich z tej formy wypoczynku w gminie Sławno skorzystało 90 osób. Koszt kolonii pokrywany przez rodziców to 50 zł. i koszty transportu. Pozostałą kwotę refundowały 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Kolonie były zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI”, a koordynatorką była Pani Marianna Śmiechowska.
Galerię z wyjazdu do Władysławowa znajdziesz tutaj
Darmowy angielski dla dzieci w ramach Karty Dużej Rodziny
05-08-2015
Darmowy internetowy kurs j. angielskiego dla dzieci, organizowany w ramach Karty Dużej Rodziny to szansa dla dzieci zwłaszcza z małych miejscowości. Informacje i zapisy: http://www.minimu.pl/cpr. Zajęcia trwają 12 miesięcy. Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny. Projekt organizowany jest w ramach akcji: Wszystkie polskie dzieci mówią po angielsku. Organizatorzy: Fundacja Petrus i Akademia Mini Mu. 
 Zmiana w czasie pracy GOPS w Sławnie
31-07-2015
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że począwszy od 5 sierpnia 2015 roku w każdą środę placówka będzie otwarta do godz. 1700
 Zbiórka rzeczy przydatnych dla innych
31-07-2015
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że uruchamia zbiórkę rzeczy przydatnych dla innych, które będą przekazywane osobom potrzebującym z terenu Gminy Sławno zobacz więcej...
Apel Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie 
31-07-2015
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie apeluje do dzieci, młodzieży, rodziców o rozwagę, aby nie sięgali po  nowe substancje psychoaktywne czytaj więcej...
 Trójka dzieci z gminy Sławno wyjechała na wypoczynek do Pogorzelicy - nad morzem
23-07-2015
W dniu 23 lipca 2015r.  troje dzieci z gminy Sławno wyjechało na kolonie letnie do Pogorzelicy - nad morzem czytaj więcej...
Dopalacze - objawy zatrucia i skutki uboczne zażywania dopalaczy
16-07-2015
Dopalacze to związki o działaniu psychostymulującym, działające podobnie jak narkotyki. Skutki uboczne zażywania dopalaczy mogą spowodować utratę zdrowia lub życia. Zobacz, jaki wpływ na organizm mogą mieć niektóre dopalacze czytaj więcej...
 Zmiana czasu pracy Starostwa Powiatowego w Opocznie 
15-07-2015
Od 1 lipca 2015 roku nastąpiła zmiana czasu pracy Starostwa Powiatowego w Opocznie zobacz więcej...
 Nabór na wychowawcę kolonii
02-07-2015
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie poszukuje kandydatów na stanowisko wychowawców, którzy będą sprawować opiekę nad uczestnikami kolonii letniej we Władysławowie w terminie 18 - 31 sierpnia 2015 r. Wiek uczestników - dzieci do 16 roku życia. Wymagane zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę kolonii. Od kandydatów oczekujemy odpowiedzialności, dyspozycyjności oraz kreatywności. Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi.
Termin składania ofert - do 17 - 07 - 2015r. w siedzibie GOPS w Sławnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33, 26 - 332 Sławno.
Wyjazd dzieci z gminy Sławno na wypoczynek letni do Łeby
27-06-2015
W dniu 27 - 06 - 2015r. grupa 55 dzieci z gminy Sławno wraz z opiekunami udała się na dwutygodniowy wypoczynek do Łeby. Koloniści będą wypoczywać w Ośrodku Wypoczynkowym Dagmara do 10 lipca.  Wyjazd letni został zorganizowany dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI”. Koszt kolonii refundowany  przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie to 250 zł,  rodzice dopłacają 50 zł. oraz ponoszą koszty transportu na kolonie. Pozostała część opłaty za wypoczynek refundowana jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Rodzice kolonistów dziękują wszystkim organizatorom, a w szczególności Panu Wójtowi Gminy Sławno - Tadeuszowi Wojciechowskiemu oraz koordynatorce wyjazdu Przewodniczącej Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich
w Sławnie - Pani Mariannie Śmiechowskiej. Dzieciakom życzymy fantastycznego wypoczynku, a wychowawcom spokojnej pracy.
Galerię z wyjazdu oraz pobytu na kolonii w Łebie znajdziesz tutaj
Kolejne dzieci z gminy Sławno wyjadą na wakacje do Załęcza Wielkiego, Pogorzelic nad morzem, a następnie grupa 50 osób uda się w sierpniu do Władysławowa
Zakończenie VI edycji projektu "RAZEM ŁATWIEJ"
25-06-2015
Więcej informacji oraz fotorelację ze spotkania znajdziesz tutaj
 Wybór oferty na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
11-06-2015
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne
w trybie zapytania ofertowego na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie po dokonaniu analizy i oceny przedstawionej oferty, wybrano ofertę wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Opocznie Pl. Kościuszki 3. Pełny tekst zawiadomienia znajdziesz tutaj
 Wypoczynek letni dla dzieci rolników
09-06-2015
  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że w okresie wakacji organizowny jest wyjazd na kolonie letnie do Łeby. Z oferty tej mogą skorzystać dzieci, których rodzice opłacają składki w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Termin kolonii 27-06 do 10-07-2015, koszt wypoczynku opłacany przez rodziców wynosi 230 zł. W koszty kolonii wliczona jest już opłata za dojazd. Dzieci będą przebywać w Ośrodku Wypoczynkowym Dagmara 
  2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że w okresie wakacji organizowny jest wyjazd na kolonie letnie do Władysławowa. Z oferty tej również mogą skorzystać dzieci, których rodzice opłacają składki w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wiek uczestników kolonii: 7 - 16 lat, dzieci urodzone w roku 1999 mogą ubiegać się o wyjazd. Termin kolonii 18-08 do 31-08-2015. Koloniści będą wypoczywać w pensjonacie  Joanna. 
Bliższych informacji można uzyskać w GOPS w Sławnie oraz  pod numerem telefonu: 44 755-17-88 lub 44 755-18-54
 Zapytanie ofertowe na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
          w okresie od dnia 01.07.2015r. do 30.06.2018r.
02-06-2015
 01-06-2015
              
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przypomina osobom, którym przyznano stypendium szkolne
           o konieczności rozliczenia przyznanej pomocy.
Faktury lub rachunki należy dostarczyć do 19 czerwca 2015r.