Gmina Sławno
DPS w Drzewicy


 •  Więcej informacji na ten temat przeczytasz 
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przypomina osobom, którym przyznano stypendium szkolne o konieczności rozliczenia przyznanej pomocy. Faktury lub rachunki należy dostarczyć do 10 grudnia 2013r.


 • Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2012 r. 2431 zł. Obwieszczenie Prezesa GUS znajdziesz 

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że od 01-09-2013 r. do 15-09-2013 r. można składać wnioski
  o przyznanie stypendium szkolnego
  w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Sławno
  Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla uczniów przeczytaj 
  Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego znajdziesz

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych obejmujący okres od 01.11.2013 r. do 30.10.2014 r.  Wnioski można składać od 1 września 2013 r. 

  Dokumenty będą przyjmowane do 30.11.2013 r. Po tym terminie wnioski też będzie można składać, jednak świadczenia przysługiwać będą wówczas od 1 grudnia 2013 r. Więcej informacji na ten temat uzyskasz 


 • Informujemy, że od 16-08-2013r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie rozpoczyna przyjmowanie wniosków
  o pokrycie kosztów dożywiania na rok szkolny 2013/2014. Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do 06-09-2013r. Kryteria przyznania bezpłatnego dożywiania oraz wymagane dokumenty znajdziesz 

 •   Letni  wypoczynek dzieci z Gminy Sławno   
Chętnych do udziału w zajęciach zapraszamy.


 • Rząd zdecydował, że osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne otrzymają dodatkowe 200 zł miesięcznie (niezależnie od dochodu i innych świadczeń). Kwota ta będzie wypłacana za okres od 1 kwietnia do końca grudnia 2013r.
Oznacza to, że w praktyce opiekunowie niepełnosprawnych dzieci, którzy otrzymują świadczenie pielęgnacyjne
(520 zł) i do końca czerwca br. dodatkowe 100 zł (co wynika z kontynuacji programu rządowego), od kwietnia będą otrzymywać dodatkowe 200 zł, czyli w sumie 820 zł.

Od 1 lipca br. dodatek w wysokości 100 zł nie będzie wypłacany, ale o tę kwotę zostanie powiększone świadczenie pielęgnacyjne, które wyniesie 620 zł. Do tej kwoty zostanie doliczone 200 zł, czyli łączne wsparcie nie zmieni się i nadal będzie to 820 zł.
Więcej informacji na temat świadczenia pielęgnacyjnego przeczytasz tutaj...