DPS w Drzewicy


WAŻNE  ADRESY

 Urząd Gminy w Sławnie
      ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
      26-332  Sławno
      pow. opoczyński, woj, łódzkie


       Tel. 44 755 18 50
       Fax.44 755 18 51
       e-mail : sekretariat@ugslawno.pl
       http://www.ugslawno.pl


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
      ul. Armii Krajowej 2, 26-300 Opoczno
      tel/fax 44 736-14-64, 754-25-69
 

     mail: sekretariat@pcpropoczno.pl

     http://www.pcpropoczno.pl/


   Powiatowy  Urząd  Pracy w Opocznie
       ul. Armii Krajowej 2 A
       26-300 Opoczno
       tel/faks: (44) 736-14-45, 736-14-46, 736-14-47, 736-14-48
       e-mail: loop@praca.gov.pl
                  sekretariat@pupopoczno.pl
       
http://www.pupopoczno.pl


 
Starostwo Powiatowe w Opocznie
       26 – 300 Opoczno,
       ulica Kwiatowa 1a,  telefon i faks 44 736 15 00/01

       
e-mail: powiatopoczno@opocznopowiat.pl
       http://www.opocznopowiat.pl/


 
Środowiskowy Dom Sampopomocy Społecznej
      Olszowiec 56
      26-332 Sławno
      tel/fax (44) 757-19-17
      e-mail: scwi@wp.pl
 
      http://www.scwi.ugu.pl


 
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego      

      al. Piłsudskiego 8

      90-051 Łódź

      tel. 42 663 30 00

            42 663 33 80 

      tel. kom. 695 356 594

      e-mail: info@lodzkie.pl

      http://www.lodzkie.pl


 Łódzki  Urząd  Wojewódzki

      ul. Piotrkowska 104
     90-926 Łódź
     tel.: (42)664-10-00, (42)664-10-01
     e-mail: biuroprasowe@lodz.uw.gov.pl

     http://www.lodz.uw.gov.pl

Komisariat Policji w Paradyżu

    26-333 Paradyż, ul. Opoczyńska 4
    Telefon: (044) 758 40 07 

    Fax: (044) 755 03 25
    Telefon alarmowy: 997 

    Komendant Komisariatu Policji
    Telefon: (044) 755 04 72