Gmina Sławno
DPS w Drzewicy02-09-2014     
Lista laureatów kampanii 2014 - Gmina Sławno zobacz    tutaj...  z           01-09-2014

Wniosek o przyznanie stypendium  szkolnego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że od 01-09-2014 r. do 15-09-2014 r. można składać wnioski
o przyznanie stypendium szkolnego w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Sławno
Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla uczniów przeczytaj     tutaj...
Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego znajdziesz    tutaj...

01-09-2014

Wniosek o świadczenia rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych obejmujący okres od 01.11.2014 r. do 30.10.2015 r.  Wnioskodawcy, którzy nie posiadają gospodarstwa rolnego mogą składać dokumenty od 1 września 2014 r. Natomiast rolnicy będą mogli składać wnioski od 23 września po ogłoszeniu przeciętnego dochodu  z 1 ha przeliczeniowego.
Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty
539,00 zł
. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty
623,00 zł. Kwoty te nie zmienią się
do 31 października 2014 roku.
Natomiast już od 1 listopada tego roku zasiłek rodzinny 2014 będzie przyznawany według nowego kryterium, tj. 574,00 zł., a w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne - kryterium wzrośnie do 664,00 zł. Więcej informacji na temat przyznawania świadczeń rodzinnych znajdziesz    tutaj...

01-09-2014

 Wniosek 
o pokrycie kosztów dożywiania na rok szkolny 2014/2015

Informujemy, że od 12-08-2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie rozpoczyna przjmowanie wniosków
o pokrycie kosztów dożywiania na rok szkolny 2014/2015. Kryteria przyznania bezpłatnego dożywiania, wymagane dokumenty oraz druk wniosku znajdziesz     tutaj...