Gmina Sławno
DPS w Drzewicy

Jeśli nie znasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie
z zakresu pomocy społecznej napisz - odpowiemy


 Zaświadczenie o kontynuowaniu lub podjęciu nauki przez dziecko w szkole ponadgimnazjalnej
01-09-2015
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przypomina o konieczności dostarczenia w terminie 01-10 września 2015 zaświadczenia o kontynuowaniu lub podjęciu nauki przez dziecko w szkole ponadgimnazjalnej. Niedostarczenie zaświadczenia w terminie będzie skutkowało wstrzymaniem wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
01-09-2015
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że od 01-09-2015 r. do 15-09-2015 r. można składać wnioski
o przyznanie stypendium szkolnego w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Sławno
Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla uczniów przeczytaj tutaj... 
Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego znajdziesz tutaj...
 Przyjmowanie wniosków o zasiłek w świadczeniach rodzinnych
01-09-2015
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych obejmujący okres od 01.11.2015 r. do 30.10.2016 r.  Wnioskodawcy, którzy nie posiadają gospodarstwa rolnego mogą składać dokumenty od 1 września 2015 r. Natomiast rolnicy będą mogli składać wnioski od 23 września po ogłoszeniu przeciętnego dochodu  z 1 ha przeliczeniowego.
  • Wszystkie dokumenty, niezbędne do uzyskania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami powinny poświadczać dochody za 2014 rok.

  • Przykładowo wypełniony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego znajdziesz tutaj

  • Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy znajdziesz tutaj
  • Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy znajdziesz tutaj

Przyjmowanie wniosków o pokrycie kosztów posiłku na rok szkolny 2015/2016
01-09-2015
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że przyjmowanie wniosków o pokrycie kosztów posiłku na rok szkolny 2015/2016 rozpocznie się 1 września 2015.